Lean startup -sanasto

Englanti

Suomi

Actionable metric

käytännöllinen mittari

Assumption

olettamus

Attrition Rate

poistuma-aste

Baseline

lähtötaso

Batch

tuotantoerä

Build – Measure – Learn

rakenna-mittaa-opi

Changeover

vaihto

Changeover time

vaihtoaika

Churn rate

vaihtuvuusaste

Concierge MVP

hovimestari-MVP

Continuous deployment

jatkuva käyttöönotto

Conversion rate

konversioaste

Cost per acquisition (CPA)

hankintakohtainen hinta

Cross-functional

monialainen

Customer development

asiakaskehittäminen

Customer lifetime value (LTV)

asiakkaan elinkaariarvo

Cycle time

kiertoaika

Design thinking

muotoiluajattelu

Early adopter

varhainen omaksuja

Engine of growth

kasvumoottori

Experimentation

kokeilu

Feedback loop

palautesykli

Funnel Metrics

suppilomittaristo

Get out of the building

lähde ulos rakennuksesta

Gross metrics

kokonaismittarit

Growth engine

kasvumoottori

Growth hypothesis

kasvuhypoteesi

Growth model

kasvumalli

Hypothesis

hypoteesi

Innovation Accounting

innovointikirjanpito

Lean

lean

Lean manufacturing

lean-tuotanto

Leap-of-faith

uskomusloikka

Leap-of-faith assumption

uskomusolettamus

Leap-of-faith hypothesis

uskomushypoteesi

Leap-of-faith questions

uskomuskysymys

Learning milestones

oppimispiste

Minimum Viable Product

pienin toimiva tuote

Operational excellence

toiminnallinen erinomaisuus

Paid engine of growth

maksettu kasvumoottori

Persevere

sinnitellä

Pivot (subst.)

pivotti

Pivot (verb.)

pivotoida

Product/marker fit

tuotteen markkinasopivuus

Retention rate

pysyvyysaste

Split-testing

A/B-testaus

Sticky engine of growth

kiinnittyvä kasvumoottori

Toyota production system

Toyotan tuotantojärjestelmä

Tuning the engine

moottorin virittäminen

Validated Learning

validoitu oppiminen

Validation

validointi

Value capture

arvon haltuunotto

Value creation hypothesis

arvontuottohypoteesi

Vanity metric

koreilumittari

Viral engine of growth

viraalikasvumoottori

Traction

vetovoima

Viral growth

viraalikasvu

Viral loop

viraalisykli

Pivottityypit

Englanti

Suomi

Platform Pivot

alustapivotti

Value Capture Pivot

arvon haltuunotto -pivotti

Customer Segment Pivot

asiakassegmenttipivotti

Customer Need Pivot

asiakastarvepivotti

Channel Pivot

kanavapivotti

Engine of Growth Pivot

kasvumoottoripivotti

Zoom-in Pivot

kohdennuspivotti

Business Architecture Pivot

liiketoiminta-arkkitehtuuripivotti

Zoom-out Pivot

loitonnuspivotti

Technology Pivot

teknologiapivotti

Lean startup -sanasto

Suomi

Englanti

A/B-testaus

Split-testing

arvon haltuunotto

Value capture

arvontuottohypoteesi

Value creation hypothesis

asiakaskehittäminen

Customer development

asiakkaan elinkaariarvo

Customer lifetime value (LTV)

hankintakohtainen hinta

Cost per acquisition (CPA)

hovimestari-MVP

Concierge MVP

hypoteesi

Hypothesis

innovointikirjanpito

Innovation Accounting

jatkuva käyttöönotto

Continuous deployment

kasvuhypoteesi

Growth hypothesis

kasvumalli

Growth model

kasvumoottori

Engine of growth

kasvumoottori

Growth engine

kiertoaika

Cycle time

kiinnittyvä kasvumoottori

Sticky engine of growth

kokeilu

Experimentation

kokonaismittarit

Gross metrics

konversioaste

Conversion rate

koreilumittari

Vanity metric

käytännöllinen mittari

Actionable metric

lean

Lean

lean-tuotanto

Lean manufacturing

lähde ulos rakennuksesta

Get out of the building

lähtötaso

Baseline

maksettu kasvumoottori

Paid engine of growth

monialainen

Cross-functional

moottorin virittäminen

Tuning the engine

muotoiluajattelu

Design thinking

olettamus

Assumption

oppimispiste

Learning milestones

palautesykli

Feedback loop

pienin toimiva tuote

Minimum Viable Product

pivotoida

Pivot (verb.)

pivotti

Pivot (subst.)

poistuma-aste

Attrition Rate

pysyvyysaste

Retention rate

rakenna-mittaa-opi

Build – Measure – Learn

sinnitellä

Persevere

suppilomittaristo

Funnel Metrics

toiminnallinen erinomaisuus

Operational excellence

Toyotan tuotantojärjestelmä

Toyota production system

tuotantoerä

Batch

tuotteen markkinasopivuus

Product/marker fit

uskomushypoteesi

Leap-of-faith hypothesis

uskomuskysymys

Leap-of-faith questions

uskomusloikka

Leap-of-faith

uskomusolettamus

Leap-of-faith assumption

vaihto

Changeover

vaihtoaika

Changeover time

vaihtuvuusaste

Churn rate

validointi

Validation

validoitu oppiminen

Validated Learning

varhainen omaksuja

Early adopter

vetovoima

Traction

viraalikasvu

Viral growth

viraalikasvumoottori

Viral engine of growth

viraalisykli

Viral loop

Pivottityypit

Suomi

Englanti

alustapivotti

Platform Pivot

arvon haltuunotto -pivotti

Value Capture Pivot

asiakassegmenttipivotti

Customer Segment Pivot

asiakastarvepivotti

Customer Need Pivot

kanavapivotti Channel

Pivot

kasvumoottoripivotti

Engine of Growth Pivot

kohdennuspivotti

Zoom-in Pivot

liiketoiminta-arkkitehtuuripivotti

Business Architecture Pivot

loitonnuspivotti

Zoom-out Pivot

teknologiapivotti

Technology Pivot